Društva

Društva

«Suncokret» Savez za cerebralnu i dečiju paralizu Vojvodine, osnovan je 1998. godine sa ciljem da sa socijalnih, društvenih i humanitarnih polazišta kroz stručni i dobrovoljni rad podiže standard i kvalitet života osoba sa invaliditetom, stanjem cerebralne i dečije paralize i njihovih porodica, unapređivanjem odnosa sa okolinom kao uslova za njihov nazavistan život, da se bori za ostvarivanje svih prava osoba sa invaliditetom zasnovanim na Ustavu i Zakonu.

Savez čine jedanaest društava sa teritorije AP Vojvodine koji okupljaju preko 800 članova, lica sa stanjem cerebralne i dečije paralize.

Iz našeg dosadašnjeg rada izdvajamo:

• Klimatski oporavak Bela Crkva 2006 godine
• Klimatski oporavak Bela Crkva 2007 godine
• Klimatski oporavak Banja Kanjiža 2008 godine
• Klimatski oporavak Banja Kanjiža 2009 godine
• Klimatski oporavak Atomska banja Gornja Trepča 2010 godine
• Klimatski oporavak Atomska banja Gornja Trepča 2011 godine
• Izdavanje časopisa „Suncokret“
• Izdavanje knjige poezije „Ars poetika“ autora Željka Kanurića, člana Društva iz Sombora
• „Kviz znanja“ u Somboru
• Sportska takmičenja u pecanju, pikadu, visećoj kugli, vožnji bicikla, šahu itd
• Organizovanje seminara i tribina na teme:
o Obrazovanje OSI
o Zapošljavanje OSI;
o Položaj dece i mladih sa invaliditetom
o Sredstva za sprečavanje diskriminacije OSI
o Motivacione tribine Jelen Radović, osobe sa posledico cerebralne paralize, dipl. prav. - članice iz Novog Sada i Duška Bursaća - psihologa iz Centra z asocijalni rad Apatin