UDRUŽENJE GRAĐANA “SUNCE“ ZA CEREBRALNU I DEČIJU PARALIZU JUŽNOBAČKOG OKRUGA NOVI SAD

Sekretarica Jovana Radović
UDRUŽENJE GRAĐANA “SUNCE“ ZA CEREBRALNU I DEČIJU PARALIZU JUŽNOBAČKOG OKRUGA
NOVI SAD
Ul. Cara Lazara 35
21000 NOVI SAD
Kontakt osoba Jovana Radović tel. 062 809 81 74 i kancelarija 021/466-643
sunceudruženje@gmail.com

UDRUŽENJE GRAĐANA “SUNCE“ ZA CEREBRALNU I DEČIJU PARALIZU JUŽNOBAČKOG OKRUGA NOVI SAD