DRUŠTVO ZA CEREBRALNU I DEČIJU PARALIZU SREMSKOG OKRUGA

Sekretar Simo Vranković
DRUŠTVO ZA CEREBRALNU I DEČIJU PARALIZU SREMSKOG OKRUGA
Ul. Radnička 8,
22 222 Martinci
Kontakt osoba Ružica Garunović tel. 063 77 65 852
ruzicag3@gmail.com 

 

DRUŠTVO ZA CEREBRALNU I DEČIJU PARALIZU SREMSKOG OKRUGA