Asocijacija za CDP južnobanatskog okruga

Ovlašćeni zastupnik: Goran Lilinger
Asocijacija za CDP južnobanatskog okruga "Duga Strela"
Savska 4, 26000 Pančevo
Kontakt osoba: Goran Lilinger 
+38160 698 03 04
goranlilinger@gmail.com

Asocijacija za CDP južnobanatskog okruga