DRUŠTVO INVALIDA ZA CEREBRALNU I DEČIJU PARALIZU KIKINDA

Predsednik Ivan Zarić
DRUŠTVO INVALIDA ZA CEREBRALNU I DEČIJU PARALIZU KIKINDA
Ul. Jovana Jovanovića Zmaja 21
23300 KIKINDA
Kontakt osoba Ivan Zarić tel. 064 0666 577
stevaz79@yahoo.com

DRUŠTVO INVALIDA ZA CEREBRALNU I DEČIJU PARALIZU KIKINDA