Aktuelnosti

16.

09.2020.

Nacionalni dan davanja 2020

Nacionalni dan davanja 2020

U Srbiji ne postoje precizni podaci o broju osoba sa invaliditetom, ali prema nekim istraživanjima, procenjuje se da taj broj varira između 700 i 800 hiljada građana.
Osobe sa invaliditetom u Srbiji suočavaju se sa nizom problema koji im onemogućavaju aktivno učešće u društvu: diskriminacija, nemogućnost obrazovanja i zapošljavanja, i drugo.
Jedan od značajnih problema jeste problem pristupačnosti, koji podrazumeva da osobama sa invaliditetom često nije omogućen pristup javnim institucijama (zdravstvenim, kulturnim, obrazovnim), stambenim i poslovnim objektima, gradskom prevozu, sistemu informisanja, što otežava njihovu potpunu integraciju u društvene tokove.

Klikom ovde možete preuzeti NACIONALNI DAN DAVANJA 2020 - PLAN KOMUNIKACIJE u PDF formatu