Aktuelnosti

08.

07.2024.

Skupština NOOIS-a 2024

Skupština NOOIS-a 2024

Palata Srbija, Beograd, 4. jul 2024. god: U prisustvu delagata svih organizacija - clanica NOOIS-a, 4. jula u Palati Srbija odrzana je 15. redovna Skupstina Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Srbije.

Clanovima Skupstine se u uvodnom delu obratila pomocnik ministra Biljana Barosevic i nakon pozdravne reci osvrnula na prioritete u buducem radu i saradnji sa Savezima.

Na Skupstini su usvojeni izvestaj o radu sa finansijskim izvestajem i izvestajem Nadzornog odbora za prethodnu godinu, kao i program rada i finansijski plan za 2024.

U diskusiji tokom zasedanja izneti su i brojni predlozi koji se odnose na unapredjenje polozaja osoba sa invaliditetom, posebno u oblasti socijalne i zdravstvene zastite, kao i na znacaj daljeg jacanja kapaciteta organizacija.

#SrbijaBezBarijera
#inkluzivnasrbija