"Suncokret" Savez za cerebralnu i dečiju paralizu Vojvodine

Novi Pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima

Novi Pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja primenjivaće se od 1. juna 2012. godine.
Ovim pravilnikom uređuju se vrste medicinsko-tehničkih pomagala, indikacije za propisivanje pomagala koja osiguranim licima obezbeđuje Republički fond za zdravstveno osiguranje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, standardi materijala od kojih se izrađuju pomagala, rokovi trajanja pomagala, odnosno nabavka, održavanje i zanavljanje pomagala kao i način i postupak ostvarivanja prava osiguranih lica na pomagala.

U toku je priprema Liste pomagala, Šifrarnik pomagala, kao i obrasci za ostvarivanje prava na pomagala koji su sastavni delovi ovog pravilnika.

preuzmi zakonPreuzmite pravilnik

Povezani tekstovi:
Procena radne sposobnosti osoba sa invaliditetom
Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje i Nacionalna služba za zapošljavanje formirali su komisije koje veštače procenu radne s
2012-03-11 14:42:26

 

Download zakona