"Suncokret" Savez za cerebralnu i dečiju paralizu Vojvodine

Članci

«Suncokret» Savez za cerebralnu i dečiju paralizu Vojvodine, osnovan je 1998. godine sa ciljem da sa socijalnih, društvenih i humanitarnih polazišta kroz stručni i dobrovoljni rad podiže standard i kvalitet života osoba sa invaliditetom, stanjem cerebralne i dečije paralize i njihovih porodica, unapređivanjem odnosa sa okolinom kao uslova za njihov nazavistan život, da se bori za ostvarivanje svih prava osoba sa invaliditetom  zasnovanim na Ustavu i Zakonu.

Savez čine jedanaest društava sa teritorije AP Vojvodine koji okupljaju preko 800 članova, lica sa stanjem cerebralne i dečije paralize.

Iz našeg dosadašnjeg rada izdvajamo:

•    Klimatski oporavak Bela Crkva 2006 godine
•    Klimatski oporavak Bela Crkva 2007 godine
•    Klimatski oporavak Banja Kanjiža 2008 godine
•    Klimatski oporavak Banja Kanjiža 2009 godine
•    Klimatski oporavak Atomska banja Gornja Trepča 2010 godine
•    Klimatski oporavak Atomska banja Gornja Trepča 2011 godine
•    Izdavanje časopisa „Suncokret“
•    Izdavanje knjige poezije „Ars poetika“ autora Željka Kanurića, člana Društva iz Sombora
•    „Kviz znanja“ u Somboru
•    Sportska takmičenja u pecanju, pikadu, visećoj kugli, vožnji bicikla, šahu itd
•    Organizovanje seminara i tribina na teme:
o    Obrazovanje OSI
o    Zapošljavanje OSI;
o    Položaj dece i mladih sa invaliditetom
o    Sredstva za sprečavanje diskriminacije OSI
o    Motivacione tribine Jelen Radović, osobe sa posledico cerebralne paralize, dipl. prav. - članice iz Novog Sada i Duška Bursaća - psihologa iz Centra z asocijalni rad Apatin