"Suncokret" Savez za cerebralnu i dečiju paralizu Vojvodine

Republički fond za zdravstveno osiguranje zakoni:

preuzmi zakon
Zakon o zdravstvenom osiguranju


preuzmi zakon
Zakon o zdravstvenoj zaštiti

 

Republički  fond za penzijsko osiguranje

Prava

1.    Ostvarivanje prava
2.    Invalidska penzija
3.    Novčane naknade

Zakoni

preuzmi zakon
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju

 

Interna akta

preuzmi zakon
Pravilnik o obrazovanju, organizaciji i načinu rada organa veštačenja RF PIO

 

Ministarstvo rada i socijalne politike

Zaštita osoba sa invaliditetom - Zakoni

preuzmi zakon
Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom


preuzmi zakon
Zakon o povlasticama u unutrašnjem putničkom saobraćaju invalidnih lica

 

Zaštita osoba sa invaliditetom - Pravilnici i uredbe

preuzmi zakon
Pravilnik o načinu ostvarivanja prava invalidnih lica na povlastice u unutrašnjem putničkom saobraćaju

 

Zaštita osoba sa invaliditetom - Ostalo

preuzmi zakon
Vodič kroz prava osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji


preuzmi zakon
Zahtev za refundaciju PDV-a