Časopis SUNCOKRET

Časopis SUNCOKRET

Savez za cerebralnu i dečiju paralizu Vojvodine od 2006 godine izdaje časopis „Suncokret“ koji je prvenstveno  namenjen osobama obolelim od cerebralne i dečije paralize i njihovim porodicama. 

Aktiviraju se članovi da daju svoj doprinos u izradi časopisa kroz priloge o bitnim događajima iz svoje sredine, u mogućnosti su da objave svoje likovne radove, literalne i prozne radove.

Članovima Saveza, dostupne su informacije o
• Aktivnostima u Saveza,
• Novim dostignućima u lečenju cerebralne paralize,
• Upoznavanje sa zakonskim propisima
• Ostvarivanju prava iz oblasti socijalne zaštite i socijalnog osiguranja, penzijskog i invalidskog osiguranja,
• Ostvarivanju prava na povlastice za osobe sa invaliditetom,
• Ostvarivanju prava OSI u oblasti zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja,
• poreske olakšice vezane za OSI,
• mogućnost objavljivanja proznih, literalnih i likovnih radova članova,
• vesti iz Društava,
• objavljivanje fotografija sa seminara, tribina, sportskih takmičenja

Do sada izdavanje časopisa podržali su
• Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo,
• Ministarstvo rada i socijalne politike,
• Skupština grada Novog Sada,
• Pokrajinski sekretarijat za kulturu i informisanje.

Preuzmite časopis Suncokret u pdf - formatu

Časopis Suncokret broj 1
Časopis Suncokret broj 2
Časopis Suncokret broj 3
Časopis Suncokret broj 4
Časopis Suncokret broj 5
Časopis suncokret broj 6
Časopis suncokret broj 7
Časopis Suncokret broj 8
Časopis Suncokret broj 9
Časopis Suncokret broj 10
Časopis suncokret broj 11
Časopis suncokret broj 12
Časopis suncokret broj 13
Časopis suncokret broj 14
Časopis suncokret broj 15
Časopis suncokret broj 16
Časopis suncokret broj 17
Časopis suncokret broj 18
Časopis suncokret broj 19
Časopis suncokret broj 20
Časopis suncokret broj 21
Časopis suncokret broj 22
Časopis suncokret broj 23
Časopis suncokret broj 24
Časopis suncokret broj 25
Časopis suncokret broj 26
Časopis suncokret broj 27
Časopis suncokret broj 28
Časopis suncokret broj 29
Časopis suncokret broj 30
Časopis suncokret broj 31
Časopis suncokret broj 32
Časopis suncokret broj 33
Časopis suncokret broj 34
Časopis suncokret broj 35
Časopis suncokret broj 36
Časopis suncokret broj 37
Časopis suncokret broj 38
Časopis suncokret broj 39
Časopis suncokret broj 40
Časopis suncokret broj 41
Časopis suncokret broj 42
Časopis suncokret broj 43
Časopis suncokret broj 44
Časopis suncokret broj 45
Časopis suncokret broj 46
Časopis suncokret broj 47