"Suncokret" Savez za cerebralnu i dečiju paralizu Vojvodine

Prijem i upućivanje korisnika na rehabilitaciju

vest - prijem i upućivanje na rehabilitacijuNa osnovu člana 7 Pravilnika o društvenom standardu korisnika penzija Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje („Službeni glasnik RS”, 29/2008, 24/2009, 10/2012), Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje raspisuje oglas za prijem zahteva za upućivanje korisnika penzija na rehabilitaciju za 2012. godinu

1. Pravo na besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima, u trajanju od 10 dana, imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije i čija je penzija za januar, odnosno februar niža od iznosa prosečne penzije u Fondu,  odnosno od 22.334,00 dinara.

2. Pravo da se jave na oglas imaju penzioneri iz kategorije zaposlenih, samostalnih delatnosti i poljoprivrednici, koji, osim penzije koja je niža od gore navedenog iznosa, nemaju druga lična primanja. Pravo da se jave na oglas ima ju i penzioneri koji su to pravo ostvarili primenom domaćih propisa i na osnovu međunarodnih ugovora, pod uslovom da zbir tih penzija (preračunato po srednjem kursu NBS na dan 13. janua a 2012. godine 1€ = 104,3584 dinara), ne prelazi iznos iz tačke 1 ovog oglasa.

3. Pravo na korišćenje besplatne rehabilitaci je imaju korisnici penzija koji to pravo nisu koristili u poslednjih pet godina, a korisnici poljoprivredne penzije, pored navedenih uslova, moraju da imaju i najmanje 10 godina staža po osnovu obavljanja poljoprivredne delatnosti.

4. Uz prijavu, potrebno je podneti:
- penzijski ček za januar ili februar 2012. godine,
- dokaz o visini penzije ostvarene po međunarodnim ugovorima
(izvod banke ili potvrda inostranog nosioca socijalnog osiguranja)
- fotokopiju lične karte,
- postojeću medicinsku dokumentaciju,
- pisanu izjavu, na propisanom obrascu prijave, o drugim ličnim primanjima i o tome da u prethodnih pet godina nisu koristili rehabilitaciju o trošku Fonda.

5. Prijave se podnose opštinskim organizacijama penzionera, prema mestu prebivališta, a korisnici sa teritorije AP Kosovo i Metohija ispostavi ili filijali Fonda u mestu prebivališta.

6. Članstvo u penzionerskim organizacijama nije uslov za korišćenje ovog prava.

7. Prijave na oglas mogu da se podnesu do 23. marta 2012. godine.

8. Na utvrđeni spisak korisnika penzija koji ispunjavaju uslove za upućivanje na rehabilitaciju može se podneti prigovor nadležnoj komisiji u roku od osam dana od dana objavljivanja spiska na oglasnoj tabli.

9. Komisija iz tačke 8 dužna je da u roku od tri dana razmotri podnete prigovore i utvrdi konačan spisak korisnika penzija koji su ostvarili pravo na rehabilitaciju i objavi ga na oglasnoj tabli opštinske organizacije korisnika penzija, filijale Fonda, odnosno službe filijale i ispostave.

www.pio.rs

Povezani tekstovi:
Promocija knjige STOPE U SENAMA RATNIKOVE KRVI
Promocija devete knjige, autora TOMISLAVA GOVEDARICE, "STOPE U SENAMA RATNIKOVE KRVI", održaće se 21. septembra u  Kulturnom Centru Zrenjanin
2019-08-05 12:48:55
Oslobađanje od plaćanja boravišne takse
Povodom izmene zakonskih propisa, Zakona o turizmu i donošenja Zakona o ugostiteljstvu, osobe koje su na osnovu prethodnih zakonskih propisa (Za
2019-07-16 15:37:17
Zahvalnica Ivanu Vasiću
2019-06-24 17:01:49
Poziv na Sajam J=DNAKI
Pozivamo vas na Sajam J=DNAKI koji se održava u okviru 63. Međunarodnog beogradskog sajma knjiga u periodu od 21. do 28. oktobra 2018. godine
2018-10-25 08:53:32