"Suncokret" Savez za cerebralnu i dečiju paralizu Vojvodine

Novi Sad: besplatno parkiranje za osobe sa invaliditetom

Besplatan parking za OSIJKP „Parking servis” Novi Sad, po preporuci gradonačelnika Igora Pavličića, doneo je odluku da osobe sa inva liditetom mogu i ubuduće besplatno da se parkiraju na svim parking mestima u ovom gradu, a ne samo na posebno obeleženim parkinzima.

Uslove za izdavanje parking karata za OSI propisu je Gradska uprava za dečju i socijalnu zaštitu, koja izdaje i rešenje kojim se ustanovljava ovo pravo.S druge strane, Ministarstvo rada i socijalne politike, JKP „Parking ser vis”, Udruženje parkirališta Srbije i Forum mladih za osobe sa invaliditetom, pokrenuli su inicijativu za izdavanje standardizovanih i zaštićenih parking karata za OSI koje će biti jedinstvene za celu Srbiju.

Cilj uvođenja ovakvih karata je sprečavanje zloupotrebe i falsifikovanja i unapređenje kvaliteta života osoba sa invaliditetom.

www.pio.rs

Povezani tekstovi:
Poziv na Sajam J=DNAKI
Pozivamo vas na Sajam J=DNAKI koji se održava u okviru 63. Međunarodnog beogradskog sajma knjiga u periodu od 21. do 28. oktobra 2018. godine
2018-10-25 08:53:32
Mi ne postojimo samo trećeg decembra
Zаto se pričа o nаmа sаmo kаdа gotovo sve držаve obeležаvаju čuveni dаn osobа sа invаliditetom? Oko trećeg decembrа kаo dа
2014-12-03 11:57:12
Prijem i upućivanje korisnika na rehabilitaciju
Na osnovu člana 7 Pravilnika o društvenom standardu korisnika penzija Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje („Službeni gla
2012-04-07 09:38:05
Uvoz automobila za lica sa invaliditetom
Pravo na oslobađanje od plaćanja carine imaju svi invalidi sa oštećenjem najmanje 70 odsto. Uz zahtev koji se podnosi filijali Fonda u mestu
2012-03-01 14:43:00