"Suncokret" Savez za cerebralnu i dečiju paralizu Vojvodine

Nacionalni dan davanja 2020

U Srbiji ne postoje precizni podaci o broju osoba sa invaliditetom, ali prema nekim istraživanjima, procenjuje se da taj broj varira između 700 i 800 hiljada građana.
Osobe sa invaliditetom u Srbiji suočavaju se sa nizom problema koji im onemogućavaju aktivno učešće u društvu: diskriminacija, nemogućnost obrazovanja i zapošljavanja, i drugo.
Jedan od značajnih problema jeste problem pristupačnosti, koji podrazumeva da osobama sa invaliditetom često nije omogućen pristup javnim institucijama (zdravstvenim, kulturnim, obrazovnim), stambenim i poslovnim objektima, gradskom prevozu, sistemu informisanja, što otežava njihovu potpunu integraciju u društvene tokove.

Klikom ovde možete preuzeti NACIONALNI DAN DAVANJA 2020 - PLAN KOMUNIKACIJE u PDF formatu

Raspisivanje nagradnog konkursa „J=ДНАКИ 2020“

Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije (NOOIS) u saradnji sa Sektorom za zaštitu osoba sa invaliditetom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja po drugi put raspisuje nagradu za konkurs „J=DNAKI 2020“ koju dodeljuje u cilju povećanja svesti o položaju osoba sa invaliditetom i promovisanju primera dobrih praksi.

Ova aktivnost je deo projekta “Jačanje kapaciteta za ostvarivanje ljudskih prava osoba sa invaliditetom – 2020. godina bez barijera” koji je podržalo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom.

Više detalja o konkursu možete pročitati prezumanjem PDF fajla o raspisivanju konkursa - klikom ovde

Prijavu na konkurs možete preuzeti u WORD formatu - klikom ovde

Promocija knjige STOPE U SENAMA RATNIKOVE KRVI

Promocija devete knjige, autora TOMISLAVA GOVEDARICE, "STOPE U SENAMA RATNIKOVE KRVI", održaće se 21. septembra u  Kulturnom Centru Zrenjanin sa početkom u 20 - časova.

Oslobađanje od plaćanja boravišne takse

Povodom izmene zakonskih propisa, Zakona o turizmu i donošenja Zakona o ugostiteljstvu, osobe koje su na osnovu prethodnih zakonskih propisa (Zakon o turizmu36/2009, 88/2010, 99/2011 - dr. zakon, 93/2012, 84/2015, 83/2018, član 105, stav 1, tačka 3) bile oslobođene od plaćanja boravišne takse,
sada to pravo ostvaruju na osnovu Zakona o ugostiteljstvu (Sl.glasnik RS 17/19); član 74, stav 1 tačka 3 koji glasi:

Boravišnu taksu ne plaćaju:

3) osobe sa invaliditetom sa telesnim oštećenjem od najmanje 70%, vojni invalidi od prve do pete grupe, civilni invalidi rata od prve do pete grupe, slepa lica, lica obolela od distrofije i srodnih mišićnih i neuromišićnih oboljenja, paraplegije i kvadriplegije, cerebralne i dečje paralize i multipleks skleroze, osobe ometene u razvoju, kao i pratilac navedenih osoba;

Shodno tome, potrebno je da se, prilikom dostavljanja Izjave o oslobađanju plaćanja boravišne takse ugostiteljskim objektima, pozovete na navedeni član 74, stav 1, tačka 3 Zakona o ugostiteljstvu.

Navedeni član se primenjuje od 01.07.2019. godine, a ceo zakon možete pogledati i putem linka https://www.propisi.net/zakon-o-ugostiteljstvu/

Zahvalnica Ivanu Vasiću

Poziv na Sajam J=DNAKI

Pozivamo vas na Sajam J=DNAKI koji se održava u okviru 63. Međunarodnog beogradskog sajma knjiga u periodu od 21. do 28. oktobra 2018. godine na Beogradskom sajmu, u Hali 3A.

Nosilac nastupa Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja na Beogradskom sajmu je Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom, koji je i organizator kompletne sajamske manifestacije u saradnji sa Nacionalnom
organizacijom osoba sa invaliditetom – NOOIS.
Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom organizuje u okviru štanda Ministarstva poseban program u saradnji sa NOOIS-om.

Pored izloženih umetničkih i ručnih radova osoba sa invaliditetom iz Srbije posetioce očekuje celodnevni prateći program.
U periodu od 24. do 28. oktobra 2018. godine na Beogradskom sajmu održavaju i sajamske manifestacije:
- 49. Sajam obrazovanja i nastavnih sredstava i
- 4. Medija market

Više informacija možete pronaći i na sajtovima
www.minrzs.gov.rs
www.noois.rs


Molim vas da vaš dolazak najavite Ivanki Jovanović, izvršnoj direktorki NOOIS-a ili Teodori Krkotić na telefon 064/8622471 ili e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Radno vreme Beogradskog sajma

21. oktobar 10:00-21:00 časova
22 - 25. oktobar 10:00-20:00 časova
26 - 28. oktobar 10:00-21:00 časova

Mi ne postojimo samo trećeg decembra

Dаn osobа sа invаliditetomZаto se pričа o nаmа sаmo kаdа gotovo sve držаve obeležаvаju čuveni dаn osobа sа invаliditetom? Oko trećeg decembrа kаo dа se svi bude, trаže slikаnje, obećаvаju kule i grаdove, uz slаtke reči o boljem i rаvnoprаvnijem položаju OSI u društvu.

Opširnije: Mi ne postojimo samo trećeg decembra

Novi Sad: besplatno parkiranje za osobe sa invaliditetom

Besplatan parking za OSIJKP „Parking servis” Novi Sad, po preporuci gradonačelnika Igora Pavličića, doneo je odluku da osobe sa inva liditetom mogu i ubuduće besplatno da se parkiraju na svim parking mestima u ovom gradu, a ne samo na posebno obeleženim parkinzima.

Opširnije: Novi Sad: besplatno parkiranje za osobe sa invaliditetom

Prijem i upućivanje korisnika na rehabilitaciju

vest - prijem i upućivanje na rehabilitacijuNa osnovu člana 7 Pravilnika o društvenom standardu korisnika penzija Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje („Službeni glasnik RS”, 29/2008, 24/2009, 10/2012), Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje raspisuje oglas za prijem zahteva za upućivanje korisnika penzija na rehabilitaciju za 2012. godinu

Opširnije: Prijem i upućivanje korisnika na rehabilitaciju

Besplatan odmor u banjama

Besplatan odmor u banjamaBesplatan desetodnevni odmor za penzionere, u jednoj od 25 srpskih banja, realizovaće se i u 2012. godini. Na oporavak će otići oko 9.500 starosnih, invalidskih i porodičnih penzionera svih kategorija.

Opširnije: Besplatan odmor u banjama