"Suncokret" Savez za cerebralnu i dečiju paralizu Vojvodine

Promocija knjige STOPE U SENAMA RATNIKOVE KRVI

Promocija devete knjige, autora TOMISLAVA GOVEDARICE, "STOPE U SENAMA RATNIKOVE KRVI", održaće se 21. septembra u  Kulturnom Centru Zrenjanin sa početkom u 20 - časova.

Oslobađanje od plaćanja boravišne takse

Povodom izmene zakonskih propisa, Zakona o turizmu i donošenja Zakona o ugostiteljstvu, osobe koje su na osnovu prethodnih zakonskih propisa (Zakon o turizmu36/2009, 88/2010, 99/2011 - dr. zakon, 93/2012, 84/2015, 83/2018, član 105, stav 1, tačka 3) bile oslobođene od plaćanja boravišne takse,
sada to pravo ostvaruju na osnovu Zakona o ugostiteljstvu (Sl.glasnik RS 17/19); član 74, stav 1 tačka 3 koji glasi:

Boravišnu taksu ne plaćaju:

3) osobe sa invaliditetom sa telesnim oštećenjem od najmanje 70%, vojni invalidi od prve do pete grupe, civilni invalidi rata od prve do pete grupe, slepa lica, lica obolela od distrofije i srodnih mišićnih i neuromišićnih oboljenja, paraplegije i kvadriplegije, cerebralne i dečje paralize i multipleks skleroze, osobe ometene u razvoju, kao i pratilac navedenih osoba;

Shodno tome, potrebno je da se, prilikom dostavljanja Izjave o oslobađanju plaćanja boravišne takse ugostiteljskim objektima, pozovete na navedeni član 74, stav 1, tačka 3 Zakona o ugostiteljstvu.

Navedeni član se primenjuje od 01.07.2019. godine, a ceo zakon možete pogledati i putem linka https://www.propisi.net/zakon-o-ugostiteljstvu/

Zahvalnica Ivanu Vasiću

Poziv na Sajam J=DNAKI

Pozivamo vas na Sajam J=DNAKI koji se održava u okviru 63. Međunarodnog beogradskog sajma knjiga u periodu od 21. do 28. oktobra 2018. godine na Beogradskom sajmu, u Hali 3A.

Nosilac nastupa Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja na Beogradskom sajmu je Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom, koji je i organizator kompletne sajamske manifestacije u saradnji sa Nacionalnom
organizacijom osoba sa invaliditetom – NOOIS.
Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom organizuje u okviru štanda Ministarstva poseban program u saradnji sa NOOIS-om.

Pored izloženih umetničkih i ručnih radova osoba sa invaliditetom iz Srbije posetioce očekuje celodnevni prateći program.
U periodu od 24. do 28. oktobra 2018. godine na Beogradskom sajmu održavaju i sajamske manifestacije:
- 49. Sajam obrazovanja i nastavnih sredstava i
- 4. Medija market

Više informacija možete pronaći i na sajtovima
www.minrzs.gov.rs
www.noois.rs


Molim vas da vaš dolazak najavite Ivanki Jovanović, izvršnoj direktorki NOOIS-a ili Teodori Krkotić na telefon 064/8622471 ili e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Radno vreme Beogradskog sajma

21. oktobar 10:00-21:00 časova
22 - 25. oktobar 10:00-20:00 časova
26 - 28. oktobar 10:00-21:00 časova

Mi ne postojimo samo trećeg decembra

Dаn osobа sа invаliditetomZаto se pričа o nаmа sаmo kаdа gotovo sve držаve obeležаvаju čuveni dаn osobа sа invаliditetom? Oko trećeg decembrа kаo dа se svi bude, trаže slikаnje, obećаvаju kule i grаdove, uz slаtke reči o boljem i rаvnoprаvnijem položаju OSI u društvu.

Opširnije: Mi ne postojimo samo trećeg decembra

Novi Sad: besplatno parkiranje za osobe sa invaliditetom

Besplatan parking za OSIJKP „Parking servis” Novi Sad, po preporuci gradonačelnika Igora Pavličića, doneo je odluku da osobe sa inva liditetom mogu i ubuduće besplatno da se parkiraju na svim parking mestima u ovom gradu, a ne samo na posebno obeleženim parkinzima.

Opširnije: Novi Sad: besplatno parkiranje za osobe sa invaliditetom

Prijem i upućivanje korisnika na rehabilitaciju

vest - prijem i upućivanje na rehabilitacijuNa osnovu člana 7 Pravilnika o društvenom standardu korisnika penzija Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje („Službeni glasnik RS”, 29/2008, 24/2009, 10/2012), Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje raspisuje oglas za prijem zahteva za upućivanje korisnika penzija na rehabilitaciju za 2012. godinu

Opširnije: Prijem i upućivanje korisnika na rehabilitaciju

Besplatan odmor u banjama

Besplatan odmor u banjamaBesplatan desetodnevni odmor za penzionere, u jednoj od 25 srpskih banja, realizovaće se i u 2012. godini. Na oporavak će otići oko 9.500 starosnih, invalidskih i porodičnih penzionera svih kategorija.

Opširnije: Besplatan odmor u banjama

Uvoz automobila za lica sa invaliditetom

Uvoz automobila za lica sa invaliditetomPravo na oslobađanje od plaćanja carine imaju svi invalidi sa oštećenjem najmanje 70 odsto. Uz zahtev koji se podnosi filijali Fonda u mestu prebivališta, potrebno je priložiti i rešenje o stepenu telesnog oštećenja, a ako ga nema, podneti zahtev za utvrđivanje stepena telesnog oštećenja. Invalidi mogu da ostvare pravo na kupovinu novih i polovnih automobila, shodno članu 216 Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća.

Opširnije: Uvoz automobila za lica sa invaliditetom