"Suncokret" Savez za cerebralnu i dečiju paralizu Vojvodine

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Društvo invalida za cerebralnu i dečiju paralizu Kikinda
Adresa: Jovana Jovanovića Zmaja 21
Grad: Kikinda
Telefon: 0230/437-016, 064 0666 577
Udruženje za cerebralnu i dečiju paralizu opštine Kovin
Adresa: Cara Lazara 71
Grad: Kovin
Telefon: 013/ 743 – 081, 061 63 99 871
Udruženje cerebralne i dečije paralize “LASTA” Srednja Bačka Kula
Adresa: Ul. Kolonija šećerane 20
Grad: Kula
Telefon: 066 403 068