"Suncokret" Savez za cerebralnu i dečiju paralizu Vojvodine

Časopis Suncokret

Savez za cerebralnu i dečiju paralizu Vojvodine od 2006 godine izdaje časopis „Suncokret“ koji je prvenstveno  namenjen osobama obolelim od cerebralne i dečije paralize i njihovim porodicama.

Aktiviraju se članovi da daju svoj doprinos u izradi časopisa kroz priloge o bitnim događajima iz svoje sredine, u mogućnosti su da objave svoje likovne radove, literalne i prozne radove.

Članovima Saveza, dostupne su informacije o
• Aktivnostima u Saveza,
• Novim dostignućima u lečenju cerebralne paralize,
• Upoznavanje sa zakonskim propisima
• Ostvarivanju prava iz oblasti socijalne zaštite i socijalnog osiguranja, penzijskog i invalidskog osiguranja,
• Ostvarivanju prava na povlastice za osobe sa invaliditetom,
• Ostvarivanju prava OSI u oblasti zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja,
• poreske olakšice vezane za OSI,
• mogućnost objavljivanja proznih, literalnih i likovnih radova članova,
• vesti iz Društava,
• objavljivanje fotografija sa seminara, tribina, sportskih takmičenja

Do sada izdavanje časopisa podržali su
• Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo,
• Ministarstvo rada i socijalne politike,
• Skupština grada Novog Sada,
• Pokrajinski sekretarijat za kulturu i informisanje.

Preuzmite časopis Suncokret u pdf - formatu

Časopis Suncokret broj 1

Časopis Suncokret broj 2

Časopis Suncokret broj 3

Časopis Suncokret broj 4

Časopis Suncokret broj 5

Časopis suncokret broj 6

Časopis suncokret broj 7

Časopis Suncokret broj 8

Časopis Suncokret broj 9

Časopis Suncokret broj 10

Časopis suncokret broj 11

Časopis suncokret broj 12

Časopis suncokret broj 13

Časopis suncokret broj 14

Časopis suncokret broj 15

Časopis suncokret broj 16

Časopis suncokret broj 17

Časopis suncokret broj 18

Časopis suncokret broj 19

Časopis suncokret broj 20

Časopis suncokret broj 21

Časopis suncokret broj 22

Časopis suncokret broj 23

Časopis suncokret broj 24

Časopis suncokret broj 25

Časopis suncokret broj 26

Časopis suncokret broj 27

Časopis suncokret broj 28

Časopis suncokret broj 29

Časopis suncokret broj 30

Časopis suncokret broj 31

Časopis suncokret broj 32

Časopis suncokret broj 33

Časopis suncokret broj 34

Časopis suncokret broj 35

Časopis suncokret broj 36

Časopis suncokret broj 37