Aktuelnosti

03.

12. 2014.

Mi ne postojimo samo trećeg decembra

Mi ne postojimo samo trećeg decembra

Zаto se pričа o nаmа sаmo kаdа gotovo sve držаve obeležаvаju čuveni dаn osobа sа invаliditetom? Oko trećeg decembrа kаo dа se svi bude, trаže slikаnje, obećаvаju kule i grаdove, uz slаtke reči o boljem i rаvnoprаvnijem položаju OSI u društvu.

Detaljnije...
07.

04. 2012.

Prijem i upućivanje korisnika na rehabilitaciju

Na osnovu člana 7 Pravilnika o društvenom standardu korisnika penzija Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje („Službeni glasnik RS”, 29/2008, 24/2009, 10/2012), Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje raspisuje oglas za prijem zahteva za upućivanje korisnika penzija na rehabilitaciju za 2012. godinu

Detaljnije...
07.

04. 2012.

Novi Sad: besplatno parkiranje za osobe sa invaliditetom

JKP „Parking servis” Novi Sad, po preporuci gradonačelnika Igora Pavličića, doneo je odluku da osobe sa inva liditetom mogu i ubuduće besplatno da se parkiraju na svim parking mestima u ovom gradu, a ne samo na posebno obeleženim parkinzima.

Detaljnije...
11.

03. 2012.

Besplatan odmor u banjama

Besplatan desetodnevni odmor za penzionere, u jednoj od 25 srpskih banja, realizovaće se i u 2012. godini. Na oporavak će otići oko 9.500 starosnih, invalidskih i porodičnih penzionera svih kategorija

Detaljnije...
02.

03. 2012.

Uvoz automobila za lica sa invaliditetom

Pravo na oslobađanje od plaćanja carine imaju svi invalidi sa oštećenjem najmanje 70 odsto. Uz zahtev koji se podnosi filijali Fonda u mestu prebivališta, potrebno je priložiti i rešenje o stepenu telesnog oštećenja, a ako ga nema, podneti zahtev za utvrđivanje stepena telesnog oštećenja. Invalidi mogu da ostvare pravo na kupovinu novih i polovnih automobila, shodno članu 216 Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća.

Detaljnije...