Aktuelnosti

  • Naslovna
  • Foto konkurs – SRBIJA BEZ BARIJERA
03.

04.2023.

Foto konkurs – SRBIJA BEZ BARIJERA

Foto konkurs – SRBIJA BEZ BARIJERA

TEMA ZA 2023. GODINU

Tema foto-konkursa za 2023. godinu je „VEŠTINE“, a odnosi se na predstavljanje veština osoba sa invaliditetom.

PRAVO UČEŠĆA

Učešće na konkursu je besplatno i dobrovoljno.

Pravo na učešće imaju svi građani sa prebivalištem u Republici Srbiji. NOOIS ima pravo da koristi fotografije u promotivne svrhe bez nadoknade autoru. Autori su saglasni da fotografije uz navođenje autora budu sastavni deo kampanja i izložbi u organizaciji NOOIS-a i Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

RADOVI

Fotografije moraju biti napravljene isključivo na teritoriji republike Srbije
Autori mogu da konkurišu sa crno-belim ili kolor fotografijama u digitalnom obliku i to sa maksimalno 2 fotografije
Minimalna dimenzija fotografije 13 h 18 cm u 300 piksela po inču, maksimalna ZO h 4O cm u 300 piksela po inču, u JPG ili PNG formatu
Fotografije treba da imaju svoj naziv po želji autora
Radovi koji budu odabrani od strane žirija biće odštampani i postavljeni na izložbama tokom 2023. i 2024. godine
Fotografije koje su prodate drugom licu ili korišćene u marketinške, humanitarne ili druge svrhe ne mogu biti deo konkursa
NOOIS zadržava pravo diskvalifikacije fotografija koje ne zadovoljavaju zadate kriterijume bez prethodnog obaveštavanja učesnika

SLANjE FOTOGRAFIJA

Fotografije se šalju isključivo elektronskom poštom na adresu: noois.org@gmail.com

U polju PREDMET elektronske pošte naglasiti: Prijava za FOTO-KONKURS
U polju sadržaja elektronske pošte navesti: IME i PREZIME AUTOPA, ADRESU, KONTAKT TELEFON I NAZIV FOTOGPAFIJE. Obavezno dodati i dodatni opis koji prati temu fotografije
Rok za slanje fotografija je 1. oktobar 2023. godine

NAGRADE

Pored publiciteta koji će dobiti autori radova tokom godine na društvenim mrežama, fotografije će se štampati i biće izložene tokom 2023. i 2024. godine
O izboru pobedničke fotografije, kao i o nagradama i terminu dodele odlučiće UO NOOIS-a i Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Izvor: NOOIS