Aktuelnosti

  • Naslovna
  • UG “BREZA”: KAMPANjA ZAPOŠLjAVANjA OSOBA SA INVALIDITETOM
05.

05.2022.

UG “BREZA”: KAMPANjA ZAPOŠLjAVANjA OSOBA SA INVALIDITETOM

U Srbiji postoji izražen problem slabih mogućnosti zapošljivosti osoba sa invaliditetom. Iako je donešet zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju OSI, nisu stvoreni uslovi za ravnopravno uključivanje osoba sa invaliditetom na tržište rada.

Agenda 2030 koja je usvojena na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, promoviše 17 ciljeva održivog razvoja koji treba da doprinesu smanjenju siromaštva, nejednakosti, nepravde kao i da smanje posledice klimatskih promena. Cilj broj 4 Agende je da se obezbedi inkluzivno i kvalitetno obrazovanje i da se promovišu mogućnosti celoživotnog učenja što omogućava i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku u Srbiji je u radnom odnosu samo 6,8% osoba sa invaliditetom. Veliki broj osoba sa invaliditetom u Srbiji živi u siromaštvu.

Udruženje građana “Breza” realizuje kampanju za promociju ciljeva održivog razvoja koja će trajati tokom maja, a prema rečima Duška Bursaća, ima za cilj podizanje svesti javnosti o pravu osoba s invaliditetom na rad i zapošljavanje, kao i na njihove stvaralačke i kreativne sposobnosti.

-Kampanja će biti usmerena prema otvaranju novih mogućnosti za rad, zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom. U okviru kampanje će 20 osoba sa invaliditetom iz Apatina i Odžaka biti obučeno za primenu tehnika sublimacije (transfera) na različite upotrebne predmete (šolje, magnete, podmetače). Stanovnici opštine Apatin će putem medijske kampanje (radio i TV, društvene mreže) biti upoznati sa problemima zapošljavanja OSI i na taj način će se podići njihova osetljivost prema ovom problemu. U maju 2022. će biti organizovana radionica izrade predmeta tehnikom sublimacije a zatim i prodajna izložba upotrebnih predmeta koje stvaraju osobe sa invaliditetom. Na taj način će stanovnici naše opštine biti u prilici da se uživo upoznaju sa stvaralačkim sposobnostima osoba sa invaliditetom, rekao je Bursać.

On je ispred UG “Breza” dodao da će se poboljšanje kvaliteta života OSI se ostvariti prodajom proizvoda nastalih tokom edukacije za primenu tehnika sublimacije.

-Pozivamo građane opštine Apatin da se priključe aktivnostima i daju svoj dopinos u kampanji promocije zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Takođe, pozivamo sve medije da pruže podršku u realizaciji ove društveno korisne kampanje objavom navedenih informacija, zaključio je Bursać.

Tanja Božović je rekla da se projekat UG “Breza” realizuje u okviru Platforme „Održivi razvoj za sve“ pod pokroviteljstvom Fondacije Ana i Vlade Divac.

-Platformu podržavaju vlade Švajcarske i Nemačke, a implementira se uz pomoć Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ u okviru projekta “Reforma javnih finansija – Agenda 2030”. Platforma podstiče opštedruštveni dijalog među najznačajnijim nedržavnim akterima u Srbiji, poput civilnog društva, poslovnog sektora, akademske i istraživačke zajednice, profesionalnih udruženja, medija i građana, na temu usklađivanja razvojnih prioriteta Srbije sa ciljevima održivog razvoja sadržanim u Agendi 2030. Partneri na projektu su i Centar za visoke ekonomske studije, Beogradska otvorena škola, Fondacija centar za demokratiju, Timočki omladinski centar i Beogradski fond za političku izuzetnost, rekla je Tanja Božović.

Izvor: www.radiodunav.com

UG “BREZA”: KAMPANjA ZAPOŠLjAVANjA OSOBA SA INVALIDITETOM