Aktuelnosti

  • Naslovna
  • Oslobađanje od plaćanja boravišne takse
16.

07.2019.

Oslobađanje od plaćanja boravišne takse

Povodom izmene zakonskih propisa, Zakona o turizmu i donošenja Zakona o ugostiteljstvu, osobe koje su na osnovu prethodnih zakonskih propisa (Zakon o turizmu36/2009, 88/2010, 99/2011 - dr. zakon, 93/2012, 84/2015, 83/2018, član 105, stav 1, tačka 3) bile oslobođene od plaćanja boravišne takse,
sada to pravo ostvaruju na osnovu Zakona o ugostiteljstvu (Sl.glasnik RS 17/19); član 74, stav 1 tačka 3 koji glasi:

Boravišnu taksu ne plaćaju:

3) osobe sa invaliditetom sa telesnim oštećenjem od najmanje 70%, vojni invalidi od prve do pete grupe, civilni invalidi rata od prve do pete grupe, slepa lica, lica obolela od distrofije i srodnih mišićnih i neuromišićnih oboljenja, paraplegije i kvadriplegije, cerebralne i dečje paralize i multipleks skleroze, osobe ometene u razvoju, kao i pratilac navedenih osoba;

Shodno tome, potrebno je da se, prilikom dostavljanja Izjave o oslobađanju plaćanja boravišne takse ugostiteljskim objektima, pozovete na navedeni član 74, stav 1, tačka 3 Zakona o ugostiteljstvu.

Navedeni član se primenjuje od 01.07.2019. godine, a ceo zakon možete pogledati i putem linka https://www.propisi.net/zakon-o-ugostiteljstvu/