Aktuelnosti

  • Naslovna
  • Novi Sad: besplatno parkiranje za osobe sa invaliditetom
07.

04.2012.

Novi Sad: besplatno parkiranje za osobe sa invaliditetom

JKP „Parking servis” Novi Sad, po preporuci gradonačelnika Igora Pavličića, doneo je odluku da osobe sa inva liditetom mogu i ubuduće besplatno da se parkiraju na svim parking mestima u ovom gradu, a ne samo na posebno obeleženim parkinzima.

Uslove za izdavanje parking karata za OSI propisu je Gradska uprava za dečju i socijalnu zaštitu, koja izdaje i rešenje kojim se ustanovljava ovo pravo.S druge strane, Ministarstvo rada i socijalne politike, JKP „Parking ser vis”, Udruženje parkirališta Srbije i Forum mladih za osobe sa invaliditetom, pokrenuli su inicijativu za izdavanje standardizovanih i zaštićenih parking karata za OSI koje će biti jedinstvene za celu Srbiju.

Cilj uvođenja ovakvih karata je sprečavanje zloupotrebe i falsifikovanja i unapređenje kvaliteta života osoba sa invaliditetom.