"Suncokret" Savez za cerebralnu i dečiju paralizu Vojvodine

Tribina u Kikindi - Budi mi prijatelj

U okviru redovnih programskih aktivnosti saveza za cerebralnu i dečiju paralize Vojvodine „SUNCOKRET“, dana 8.10.2013. održana je tribina pod nazivom „BUDI MI PRIJATELj“ u prostorijama udruženja za dečiju i cerebralnu paralizu u Kikindi. Cilj tribine je razbijanje predrasuda između osoba sa invaliditetom i osoba bez invaliditeta, o komunikaciji i načinu funkcionisanja osobe sa invaliditetom.

Tribina u Kikindi - Budi mi prijateljTribina u Kikindi - Budi mi prijatelj

Autor i voditelj tribine je Jelena Radović, koja svojim ličnim primerom priča o situacijama u kojima se jedna osoba sa invaliditetom nalazi, prilikom svakodnevnice. Ona iznosi iskustva kako je to živeti sa otežanim govorom, kako se oseća kad je neko ne razume, koliko su za OSI značajne lepe reči, podrška, prijateljstvo. Kako da nam druge pruže pomoć i u kojim situacijama je ona potrebna.

Tribina je motivacionog karaktera i pruža mogućnost  da učesnici  svoje probleme i priče podele sa prisutnima. Uz Jelenu je gost na tribini bila psiholog Ivana  Đokvučić, koja je sa prisutnima podelila avoja lična i profesionalna iskustva o značaju porodice i okoline prema  OSI.

Učesnici su bili zadovoljni tribinom i zaključili smo da bi OSI trebalo više uključiti u redovne, svakodnevne tokove života. Poseban utisak na prisutne ostavila je majka devojčice mlađek uzrasta. Devojčica ima problem sa komunikacijom sa   samim tim i sa roditeljima.Majka nema kome da se obrati a stanje sa govorom njenog deteta je degradirajuće.

Tribina u Kikindi - Budi mi prijateljTribina u Kikindi - Budi mi prijatelj

Takođe su prisutni postavljali pitanja o svojim pravima, izneli svoje nedoumice i nepoverenje o svojoj budućnosti.
Prisutnih na tribini je bilo 18.

Kao zaključak tribine iz Kikinde nosimo da osobama sa posledicom cerebralne i dečije paralize i njihovim roditeljima, pogotovo u ruralnim sredinama je potrebno više poke , informacija i lepe reči.
Jelena Radović

Povezani tekstovi:
Motivaciona tribina “PUT KA SAMOSTALNOSTI” Subotica 2018
U okviru redovnih programskih aktivnosti saveza za C.D.P. Vojvodine „SUNCOKRET", održana je trbina pod nazivom „PUT SAMOSTALNOST» Dana 5.
2018-12-14 12:59:35
Izložba radova OSI na sajmu J=DNAKI u Beogradu
Zajedničkom akcijom, Ministarstva za socijalna pitanja Republike Srbije, Saveza za cerebralnu i dečiju paralizu Srbije i „Suncokret“ Save
2018-10-27 10:11:34
Novi Bečej - motivaciona tribina «TVOJE ISKUSTVO ME ČINI
U okviru redovnih programskih aktivnosti saveza za DCP Vojvodine „SUNCOKRET“, krenuli smo u realizaciju tribina pod nazivom „TVOJE ISKUSTVO
2014-09-24 03:08:00
Subotica - motivаcionа tribinа «TVOJE ISKUSTVO ME ČINI
U okviru redovnih progrаmskih аktivnosti sаvezа zа DCP Vojvodine „SUNCOKRET“, održаnа je još tribinаu nizu pod nаzivom „TVOJE IS
2014-07-03 09:47:00